Ubezpieczenia turystyczne

UBEZPIECZENIA GRUPOWE


Poniższe ubezpieczenia zawarte są w cenie organizowanych przez nas wyjazdów.
Sumy i zakresy podane są w ofertach i na umowach. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.


1. POLSKA – OWU NNW POLSKA – UTRP/18/08/30

NNW do kwoty 10 000 PLN

2. EUROPA i ŚWIAT – OWU KONTYNENTY – UTG/18/08/30

Europa: KL do kwoty 10 000 EUR; NNW do kwoty 2 000 EUR, bagaż do 200 EUR

Świat: KL do kwoty 30 000 EUR; NNW do kwoty 2 000 EUR, bagaż do 200 EUR


UBEZPIECZENIA DODATKOWE ORAZ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH


Poniższe ubezpieczenia NIE są zawarte w cenie organizowanych przez nas wyjazdów, nie są obowiązkowe i wiążą się z dodatkową opłatą. Ubezpieczenia dodatkowe mogą wykupić klienci naszego biura, a także klienci indywidualni, samodzielnie organizujący swój wypoczynek. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.


1. Ubezpieczenie KOSZTÓW REZYGNACJI z podróży zagranicznych i krajowych – OWU RG/19/12/05 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – PID Koszty Rezygnacji

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji podróży lub jej przerwania w następstwie szczegółowo określonych przyczyn losowych niezależnych od Ubezpieczonego.

Za koszty rezygnacji z podróży lub koszty rezygnacji z biletu uważa się opłaty, jakie poniósł Ubezpieczony w związku z anulacją przed wyjazdem m.in. rejsu, rezerwacji noclegu, wynajmu samochodu, uczestnictwa w konferencji, szkoleniu, uczestnictwa w imprezie masowej, uczestnictwa w imprezie turystycznej lub biletu.

Za koszty przerwania podróży uważa się część niewykorzystanych świadczeń wynikających z anulacji w trakcie trwania m.in. rejsu, uczestnictwa w imprezie turystycznej, a także poniesione przez Ubezpieczającego dodatkowe koszty transportu powrotnego do Polski lub kraju rezydencji.

Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży może być zawarta w dowolnym terminie pod warunkiem, że pomiędzy dniem zawarcia umowy ubezpieczenia a dniem rozpoczęcia podróży jest więcej niż 30 dni. W przypadku gdy do rozpoczęcia podróży jest 30 dni lub mniej, umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie w dniu zawarcia umowy związanej z podróżą albo w dniu wpłaty całości lub pierwszej części środków finansowych z tytułu takiej umowy, w zależności od tego, który z tych dni przypada wcześniej.


2. UBEZPIECZENIE MULTITRAVEL – OWU MLT/19/12/05

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – PID Multitravel

Warianty do wyboru:

A) AXA Mutlitravel Basic

KL 100.000 EUR
NNW 4.000 EUR
BP 400 EUR
OC 50.000 EUR
Choroby przewlekłe do 10.000 EUR
Sporty amatorskie ✔ (uprawianie sportów letnich i zimowych, np. narciarstwo, surfing)

B) AXA Mutlitravel Maximum 

KL 250.000 EUR
NNW 20.000 EUR
BP 600 EUR
OC 100.000 EUR
SS 1.000 EUR
OC Sport 50.000 EUR
Choroby przewlekłe do 25.000 EUR
Sporty amatorskie ✔ (uprawianie sportów letnich i zimowych, np. narciarstwo, surfing)

Ubezpieczenie Multitravel zapewnia wysokie sumy kosztów leczenia za granicą oraz chroni od wielu zdarzeń, np. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, zniszczenie lub utrata bagażu, opóźnienie lub odwołanie lotu, szkody z OC wyrządzone za granicą zarówno w życiu prywatnym, jak i podczas uprawiania sportu, koszty ratownictwa. Przy ubezpieczeniu Multitravel zagwarantowana jest pomoc w zakresie niezbędnej pierwszej pomocy związanej z zaostrzeniem choroby przewlekłej (do 10% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia).


3. Ubezpieczenie CHORÓB PRZEWLEKŁYCH – OWU MLT/19/12/05

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – PID Multitravel

Choroby przewlekłe do 100.000 EUR

KL 100.000 EUR
NNW 4.000 EUR
BP 400 EUR
OC 50.000 EUR
Sporty amatorskie ✔ (uprawianie sportów letnich i zimowych, np. narciarstwo, surfing)

Podczas wyjazdów zagranicznych objawy chorób przewlekłych nasilają się lub nawracają. Co czwarty Polak cierpi na choroby przewlekłe, dlatego rekomendujemy zakup ubezpieczenia następstw chorób przewlekłych do kwoty 100 000 euro. Istnieje możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia do kwoty 250.000 EUR.


4. Ubezpieczenie indywidualnych podróży na terenie POLSKI – OWU UTRP/19/12/05

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym PID NNW na terenie RP

Podróżuj bezpiecznie po Polsce. Ubezpieczenie podróży na terenie RP to szeroka ochrona ubezpieczeniowa na nieprzewidziane zdarzenia w zakresie:

  • następstw nieszczęśliwych wypadków od 10 000 – 50 000 PLN (w zależności od wybranego wariantu),
  • odpowiedzialności cywilnej,
  • amatorskiego uprawiania sportów zimowych i letnich (wersja Travel Sport i Travel Sport Plus).

Pakiet ubezpieczeniowy przeznaczony dla osób podróżujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celach turystycznych. Ubezpieczenie można zawrzeć w opcji TRAVEL lub TRAVEL SPORT w czterech wariantach: XSmall, Small, Medium i Large różniących się od siebie zakresem i sumami ubezpieczenia.


5. Ubezpieczenie indywidualnych zagranicznych podróży – OWU UT/19/12/12

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym PID Travel zagranica

Ubezpieczenie podróży zagranicznych to propozycja dla osób, które przebywając poza krajem chcą czuć się bezpiecznie. Zapewnij sobie i swoim bliskim niezbędną pomoc w razie nagłych zdarzeń losowych, w tym kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance, a w razie potrzeby również transportu do kraju, bez angażowania własnych środków pieniężnych.


6. Ubezpieczenie dla osób podróżujących na BIAŁORUŚ – OWU BŁ/18/08/30

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym PID Białoruś

Ubezpieczenie indywidualnych podróży dla osób podróżujących do Republiki Białorusi kierujemy do osób, które odwiedzają rodzinę, wyjeżdżają na zawody sportowe, podróżują w celach służbowych, są właścicielami lub pracownikami firm spedycyjno-transportowych.

Ubezpieczenie jest pakietem, który chroni Cię przed finansowymi skutkami nagłych zdarzeń losowych podczas podróży do Republiki Białorusi w zakresie:

  • kosztów leczenia i assistance,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • odpowiedzialności cywilnej,
  • bagażu podróżnego.

7. Ubezpieczenie zagranicznych podróży służbowych – OWU BUSINESS TRAVEL – BT/18/08/30

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym PID Business Travel  


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych AXA


Zasady składania reklamacji AXA